Menu

Kiedy udamy się do kancelarii prawnej?

22 listopada 2011 - News
Kiedy udamy się do kancelarii prawnej?

Spraw, które mogą w nas wyzwolić konieczność poszukania kancelarii prawnej, może być bardzo dużo. Chociażby kwestie administracyjne, finansowe, majątkowe, małżeńskie, ale też i odpowiedzialność za popełnione czyny.

Czy każda kancelaria prawna będzie dla nas odpowiednia?

Z zasady kancelarie prawne zajmują się przeróżnymi rzeczami. Jednak z czasem zaczynają się specjalizować w pewnych kwestiach i warto właśnie tym się kierować przy ich wyborze. Nie każdy prawnik zatrudniony w kancelarii będzie specjalistą w dziedzinie, przy której pomocy akurat oczekujemy. Przy poszukiwaniach i wyborze kancelarii prawnej zatem kierujmy się ich specjalizacją i doświadczeniem.

Czego należy oczekiwać od kancelarii prawnej?

Oczywiście możemy i powinniśmy oczekiwać rzetelnego podejścia do naszego problemu. System przepisów prawa jest obecnie na tyle mocno rozbudowany i skomplikowany, że często samemu można się w nim zagubić. Prawnik  doradza, że bez dokładnej znajomości jego elementów, wytycznych, interpretacji czy też wyroków sądowych, nie sposób odnaleźć właściwej diagnozy i rozwiązania. Stąd niezbędna staje się współpraca z prawnikiem, który powinien nam rzeczowo i konkretnie wyjaśnić nasze wątpliwości.

Czy prawnik może błędnie zinterpretować nasz problem?

Przepisy prawa nie zawsze są jednoznaczne, podlegają wszelakim interpretacjom. Może się też niestety okazać, że diagnoza postawiona przez jedną kancelarię, może być odmienna od innej. Nie ma ludzi nieomylnych, a w kancelarii pracują przecież ludzie. Starają się oni pracować wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie, jednak rozbieżności i różnice mogą się pojawić.